Rozpoczeły się konsultacje w sprawie ankiety

Jednym z głównych kierunków działania Rady jest współpraca szkół z przedsiębiorcami. W ubiegłym roku prowadziliśmy prace mające na celu identyfikację: dobrych praktyk, barier prawnych dostosowywania kształcenia do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, barier współpracyz punktu widzenia przedsiębiorców. […]

Prezentacje z konferencji „Kwalifikacje, edukacja, rynek pracy”

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji „Kwalifikacje, edukacja, rynek pracy” Nowe wyzwania i rekomendacje działań dla Rad Sektorowych – Jakub Gontarek LEWIATAN Opis kwalifikacji jako narzędzie uzupełniania luk kompetencyjnych zidentyfikowanych w branżach turystycznych.  – Przewodnicząca […]

Konkurs na wdrożenie rekomendacji Rad Sektorowych ogłoszony

Uprzejmie informuję, iż 29 czerwca został ogłoszony konkurs na wdrożenie rekomendacji Rad Sektorowych. Termin naboru rozpoczyna się 31 lipca br. a kończy 31 sierpnia br.   http://power.parp.gov.pl/szkolenia-lub-doradztwo/power-szkolenia-lub-doradztwo-wynikajace-z-rekomendacji-sektorowych-rad-ds-kompetencji  

Rada zaprezentowała się podczas XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich

14-17 czerwca w Augustowie odbył się XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich, którego hasłem przewodnim było: „Uzdrowiska XXI wieku – spełnione nadzieje czy niewykorzystane szanse?”. Podczas kongresu poruszono wiele kwestii ważnych dla samorządów, środowiska medycznego uzdrowisk oraz […]

Zmieniamy Logo i nazwę !

Polskiej Agencji Romwoaju Przedsiębiorczości zdecydowała się na ujednolicenie nazewnictwa oraz logotypów na wszystkich szczeblach projektu Systemu Rad ds. Kompetencji (Sektorowe Rady ds. Kompetencji, Rada Programowa oraz Bilans Kapitału Ludzkiego). W związku z tym zmianie uległa […]

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 2/2018

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie  o cenę usługi dotyczącej: organizacji konferencji […]