Podstawy prawne funkcjonowania Rad Sektorowych

Polecamy zapoznanie się z fragmentem prezentacji przygotowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych a dotyczącej ram prawnych w jakich funkcjonuje system Sektorowych rad ds. Kompetencji. Pobierz dokument

Rada na seminarium poświęconym wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

23 listopada odbyło się Seminarium zorganizowane przez Instytut badań Edukacyjnych przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, skierowane do organizacji branżowych, specjalistów i ekspertów sektora turystycznego. Celem seminarium, było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem […]

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 3/2018

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU Nr 3/2018 Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan, w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16-00, przesyła zapytanie […]

Konsultacje z branżą podczas targów World Travel Show

Podczas odbywających się w podwarszawskim Nadarzynie targów World Travel Show odbyła się kolejna runda konsultacji z branżą reklamową na temat działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka. Józef Ratajski – Wiceprzewodniczący Rady – przedstawił jej dotychczasowe […]

Rozpoczeły się konsultacje w sprawie ankiety

Jednym z głównych kierunków działania Rady jest współpraca szkół z przedsiębiorcami. W ubiegłym roku prowadziliśmy prace mające na celu identyfikację: dobrych praktyk, barier prawnych dostosowywania kształcenia do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, barier współpracyz punktu widzenia przedsiębiorców. […]