Spotkanie Rady w Ministerstwie Sportu i Turystyki

SPOTKANIE RADY W MINISTERWIE SPORTU I TURYSYKI Dnia 10 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie przedstawicieli Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka z Kierownictwem Departamentu Turystyki MSiT – Ewą Pawlak Lewandowską […]

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

IX GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI odbędzie się w Gdańsku, we współpracy i poprzedzając uznaną w branży konferencję NOWE TRENDY W TURYSTYCE,organizowaną przez Gdańską Organizację Turystyczną. GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest spotkaniem naukowo-branżowym ugruntowanym  w tradycji polskiego biznesu turystycznego. Jest platformą integracji środowisk naukowych, […]

Spotkania w Opolu, Krakowie i Katowicach – aktywna końcówka roku Rady

Końcówka 2018 roku była dla Rady czasem bardzo intensywnych działań, szczególnie w obszarze upowszechniania edukacji oraz promocji dotychczasowej aktywności Rady. Spotkania z szerokim gronem interesariuszy – przedsiębiorcami i administracją sektora turystyki, odbywały się zarówno w […]

Zapraszamy na TOUR SALON Blog Meeting

W dniach 1-3 lutego 2019, odbędzie się 30. jubileuszowa edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, a podczas niej TOUR SALON  Blog Meeting. Patronat nad wydarzeniem obiął Zwiazek Pracodawców Turystyki Lewiatan. TOUR SALON Blog Meeting to wydarzenie powstałe w oparciu o trendy i potrzeby marketingowe w […]

Spotkanie konsultacyjne w Dęblinie

W sobotę 8 grudnia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjno  – środowiskowe tym razem W spotkaniu uczestniczyli przewodnicy woj. Lubelskiego przewodnicy muzeum władze administracyjne Dęblina na czele z Burmistrz, Przewodniczącym […]

Podstawy prawne funkcjonowania Rad Sektorowych

Polecamy zapoznanie się z fragmentem prezentacji przygotowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych a dotyczącej ram prawnych w jakich funkcjonuje system Sektorowych rad ds. Kompetencji. Pobierz dokument