INNOWACJE W KSZTAŁCENIU KADR DLA POTRZEB TURYSTYKI – kolejna Konferencja Rady już w lutym w Poznaniu

Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki oraz  Uniwersytet A Mickiewicza (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Katedra Turystyki i Rekreacji) i Wielkopolska Izba Turystyki mają zaszczyt zaprosić na konferencję„INNOWACJE W KSZTAŁCENIU KADR DLA POTRZEB TURYSTYKI – DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY: EDUKACJA – BIZNES”

Konferencja odbędzie się 10.02 2018 r. w Poznaniu – TARGI Poznań Hala 7 Antresola  ul. Głogowska 14; 60-734 Poznań.

TARGI Poznań Hala 7 Antresola  ul. Głogowska 14; 60-734 Poznań

 

10.02. 2018 r.

Wstępny program

10 luty 2018
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników                                                         
10:00 – 10:20 Otwarcie                                                                                  
Tematyka wystąpień
10:20 – 10:40 Działania Rady ds. Kompetencji Sektora  w obszarze kształcenia i szkolenia kadr dla branż turystycznych – przewodnicząca SRT dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH
10:40 – 11.15 Innowacje w edukacji turystycznej  Uniwersytet im. A Mickiewicza
11:15 – 12.00 Zmiany w kształceniu na poziomie  zawodowym – szkolnictwo branżowe

– przedstawiciel ORE lub MEN.

12.00 – 12.30  

Przerwa Kawowa

 

12:30 – 13.00 Praktyczne przykłady innowacyjnego dokształcania w edukacji  pozaformalnej.-Poznań
13.0013.30 Luki Kompetencyjne w branżach turystycznych  na podstawie prowadzonych przez Radę wyników badań 6 obszarów –  Prof Tadeusz  Burzyński.
13.30 -13.45 Przerwa kawowa
13.45 – 14.00 Współpraca Edukacja –Biznes  przykład uniwersytetu A Mickiewicza w Poznaniu
14.00 – 14.30 Współpraca Edukacja –Biznes na przykładzie szkoły Średniej ZSE Starogard Gdański ZSEH Kołobrzeg  -przedstawiciele ww.
14.3014.45 Funkcjonowanie szkoły branżowej na przykładzie niemieckiej szkoły firmy Herling – przedstawiciel firmy
14.45-15.15 Dyskusja Potrzeba opracowania wzorcowego porozumienia edukacyjnego –  Moderator: Józef Ratajski 
15.15 – 15.30 Przerwa kawowa

 

15.30-17.00                        Otwarte posiedzenie Sektorowej Rady  rekomendacja do kształcenia dla sektora turystyki