Zobacz relację z konferencji: „INNOWACJE W KSZTAŁCENIU KADR DLA POTRZEB TURYSTYKI – DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY: EDUKACJA – BIZNES”

Za nami kolejna konferencja zorganizowana przez Radę ds. Kompetencji Sektora Turystyki. Tym razem wspólnie z Katedrą Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – podczas targów Tour Salon – zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych edukacji w branży turystycznej na seminarium: „INNOWACJE W KSZTAŁCENIU KADR DLA POTRZEB TURYSTYKI – DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY: EDUKACJA – BIZNES” .

Otwierając spotkanie Prof. Hanna Zawistowska – przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki – przedstawiła dotychczasowe jakie inicjatywy i prace, które podjęła Rada, a które dotyczyły kształcenia i szkolenia kadr dla branż turystycznych. Odniosła się także do współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi (szkoły wyższe, szkoły zawodowe, oraz instytucje edukacji poza formalnej) a przedsiębiorcami. W ocenie Prof. Zawistowskiej najważniejszymi korzyściami z takowej kooperacji są przede wszystkim komercjalizacja wiedzy ( przekształcanie wiedzy teoretycznej w nowe produkty czy usługi często bazujące na innowacyjnych rozwiązaniach), znaczne ułatwienie praktycznego wdrażania odkryć naukowych, poprawa (dzięki innowacją i nowym produktom) konkurencyjności przedsiębiorstw, ułatwienie dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz poprawa konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

Zobacz prezentację „Działania Rady w obszarze edukacji i szkolenia”

 

Przedstawiciele Uniwersytet im. A Mickiewicza – prof.dr.hab Zygmunt Młynarczyk dr.inż Grzegorz Borowski zaprezentowali działania i zmiany jakie Katedra Turystyki i Rekreacji UAM wprowadziła w programie i organizacji studiów, celem podniesienia kwalifikacji absolwentów oraz ich konkurencyjności na rynku pracy.

W kolejnym wystąpieniu Bożena Mayer-Gawron Dyr, Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawiła zmiany jakie będą miały miejsce w w kształceniu na poziomie zawodowym do roku 2021. Zmiany mają związek z włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji rozporządzeniem z dnia 19 czerwca 2017 Sektorową Ramą Kwalifikacji w Turystyce. Rama składa się z 4 podram: odpowiednio dla branż sektora turystyki:

  • gastronomicznej
  • hotelarskiej
  • organizacji turystyki i imprez,
  • pilotażu, przewodnictwa i animacji czasu wolnego.

W kolejnym wystąpieniu Robert Mikołajczyk opowiedział o zachodzących , nieuchronnych zmianach na świecie w związku z rozwijającą się technologią blockchain, oraz pokazał kilka przykładów zastosowania tego nowatorskiego rozwiązania biznesie turystycznym. Temat wprowadził duże poruszenie jako mało znany a niezbędny w kształceniu nowej kadry i rozwijaniu branży turystycznej w Polsce w najbliższych latach.

Jako podsumowanie tej części dyskusji Tadeusz Burzyński z Instytutu Turystyki w Krakowie – Wiceprzewodniczący Rady – przedstawił wyniki zrealizowanego na potrzeby Rady badania „Luki Kompetencyjne w branżach turystycznych” Jego celem było uzyskanie opinii pracodawców i pracowników sektora turystyki na temat kwalifikacji  i kompetencji pracowników którzy są zatrudniani w przedsiębiorstwach turystycznych.
Opnie są badane w trzech aspektach:

  • wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych jakie są POTRZEBNE pracownikowi danej firmy turystycznej
  • wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych jakie są FAKTYCZNIE POSIADANE przez absolwentów i młodych pracowników wchodzących na turystyczny rynek pracy
  • LUKA KOMPETENCYJNA jako różnica między kompetencjami potrzebnymi w firmach a posiadanymi przez młodych kandydatów do pracy

Zobacz prezentację „Luki kompetencyjne w branżach turystycznych

W drugiej części poznaliśmy praktyczne przykłady łączenia edukacji z biznesem. Swoje prezentacje przedstawiły Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.

W ramach podsumowania dyskusji Józef Ratajski – Wiceprzewodniczący Rady poprowadził dyskusję wśród uczestników na temat czy możliwe jest wypracowanie  jednolitego wzorca współpracy dla wszystkich branż wchodzących w skład sektora turystyki.