„Luki Kompetencyjne w branżach turystycznych” – prezentacja badania

Zapraszamy do pobrania prezentacji Wiceprzewodniczącego Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki Tadeusza Burzyńskiego  z Instytutu Turystyki w Krakowie – Wiceprzewodniczący Rady – omawiającej wyniki zrealizowanego na potrzeby Rady badania „Luki Kompetencyjne w branżach turystycznych” Jego celem było uzyskanie opinii pracodawców i pracowników sektora turystyki na temat kwalifikacji  i kompetencji pracowników którzy są zatrudniani w przedsiębiorstwach turystycznych.
Opnie są badane w trzech aspektach:

  • wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych jakie są POTRZEBNE pracownikowi danej firmy turystycznej
  • wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych jakie są FAKTYCZNIE POSIADANE przez absolwentów i młodych pracowników wchodzących na turystyczny rynek pracy
  • LUKA KOMPETENCYJNA jako różnica między kompetencjami potrzebnymi w firmach a posiadanymi przez młodych kandydatów do pracy