Ankieta zapotrzebowania przedsiębiorców na kwalifikacje dla realizacji działań ekspansji zagranicznej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi Państwa o wypełnienie bardzo krótkiej ankiety, której celem jest poznanie Państwa potrzeb w zakresie kształcenia pracowników Państwa firm, a zwłaszcza tych osób, które zajmują się eksportem.Chcielibyśmy, by zarówno kierunki studiów, jak również szkolenia, stawały się coraz bardziej dostosowane do Państwa potrzeb. Dzisiejszym wyzwaniem,  jakie stoi przed polskim biznesem, jest umiędzynarodowianie i potrzeba rywalizacji na rynkach zagranicznych. Wymaga to wykwalifikowania nowych kadr, posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

Poniższa ankieta ma przyczynić się do lepszego dostosowania kierunków studiów oraz zakresu szkoleń do potrzeb tych z Państwa, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność eksportową.

KLIKNIJ, ABY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ