Rada na seminarium poświęconym wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

23 listopada odbyło się Seminarium zorganizowane przez Instytut badań Edukacyjnych przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, skierowane do organizacji branżowych, specjalistów i ekspertów sektora turystycznego.

Celem seminarium, było przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, rolą Sektorowych Ram Kwalifikacji w turystyce czy opisywaniem kwalifikacji w branży turystycznej.
Spotkanie zakończyło się dyskusją panelową – prowadzona przez Przewodniczącą Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka Hannę Zawistowską – dotyczącą korzyści wynikających z wprowadzenia ZSK.