Podstawy prawne funkcjonowania Rad Sektorowych

Polecamy zapoznanie się z fragmentem prezentacji przygotowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych a dotyczącej ram prawnych w jakich funkcjonuje system Sektorowych rad ds. Kompetencji.

Pobierz dokument