Seminarium: Wypracowanie skutecznych metod współpracy szkół kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami: Porozumienia sektorowe

29 listopada odbyło się kolejne seminarium Sektorowej Rada ds. Kompetencji Turystyka. Tym razem tematem było: Wypracowanie skutecznych metod współpracy szkół kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami: Porozumienia sektorowe”

Na początek przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawili swoje doświadczenia i podejmowane działania w obszarze wspierania współpracy szkół z przedsiębiorcami.

Hanna Zawistowska – przewodnicząca SRKT przedstawiła dotychczas podejmowane przez Radę działania,  w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorcami.  Przedstawiciele branży edukacyjnej: Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich Kołobrzegu nakreślili problem jakie sektor edukacyjny napotyka przy podejmowaniu współpracy z przedsiębiorcami.

Drugą część spotkania zajął panel z udziałem wszystkich uczestników, w którym zastanowiono się
1. Jakie obszary współpracy szkół z przedsiębiorcami zostały objęte działaniami PARP i MSiT – czy w tych objętych obszarach Rada powinna prowadzić działania – jeśli tak to jakie?
2. Jakie obszary – nie zostały objęte działaniami – czy istnieje potrzeba prowadzenia w nich działań przez Radę – jeśli tak to jakich?
3. Bariery współpracy szkół z przedsiębiorcami – co może zrobić Rada aby je usunąć lub zmniejszyć negatywne odziaływanie?