Do pobrania

Plan Pracy Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki

Trendy  w kształceniu na potrzeby sektora turystyki

Regulamin Rady z poprawkami, przyjęty na posiedzeniu w lutym 2018

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki za rok 2017

Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających

Ekspertyza „Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej”

Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej w sprawie Sektorowej Rama Kwalifikacji w Sektorze Turystyka

Prezentacja: Rada ds. Kompetencji Sektor Turystyki

O Radzie – Informacja prasowa

Regulamin Rady

Plan pracy Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Turystyki