Raporty, analizy, opracowania

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji dokumentami:

 

Badanie luki kompetencyjnej w opinii pracodawców i pracowników sektora turystyki – dr Tadeusz Burzyński

Najważniejsze trendy, stanowiska i związane z tym kompetencje w sektorze turystyki w świetle I część badań BKL – Łukasz Maźnica, Dorota Micek, Joanna Kwinta Odrzywołek

 

Analiza systemu uzyskiwania kwalifikacji i kompetencji turystycznych  wymaganych w turystyce krajowej i międzynarodowej

Analiza badań potrzeb edukacyjnych w sektorach związanych z turystyką

Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających

„Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena istniejącego stanu i propozycje zmian. Część I Ramy prawne kwalifikacji na poziomie zawodowym i średnim”

„Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. , Ocena istniejącego stanu i propozycje zmian. – Część II Ramy prawne kwalifikacji na poziomie wyższym.”

„Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej”

Trendy  w kształceniu na potrzeby sektora turystyki

Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających

Zbiorcza opinia o zmieniających się potrzebach / stanowiskach będących zainteresowaniem Sektorowej rady ds. kompetencji w turystyce

Rama Kwalifikacji dla Sektora Turystyki.