Finał Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

W dniach 10 – 11.04.2018 w  Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich  w Kołobrzegu odbyła się X edycja finału Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W konkursie uczestniczyło 30 przedstawicieli szkół z całej Polski, wyłonionych w eliminacjach regionalnych. Rywalizacja, na […]

„Luki Kompetencyjne w branżach turystycznych” – prezentacja badania

Zapraszamy do pobrania prezentacji Wiceprzewodniczącego Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki Tadeusza Burzyńskiego  z Instytutu Turystyki w Krakowie – Wiceprzewodniczący Rady – omawiającej wyniki zrealizowanego na potrzeby Rady badania „Luki Kompetencyjne w branżach turystycznych” Jego celem było uzyskanie opinii […]

Nowy projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zapraszamy do udziału w projekcie AppHelp4SMEs – Apprenticeship Helpdesk for Small and Medium Size Enterprises („Centrum usług dla MŚP w zakresie praktyk zawodowych i staży”). Pratnerem programu w naszym kraju jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem […]

Szkolnictwo zawodowe: pracodawcy chcą współpracować z rządem

Szkolnictwo zawodowe: pracodawcy chcą współpracować z rządem Bardzo pozytywnie przyjmujemy deklarację współpracy rządu z pracodawcami w celu budowy systemu kształcenia zawodowego. Podnoszenie kwalifikacji w ramach systemu dualnego, z wykorzystaniem środków i doświadczeń pracodawców, ma zasadnicze […]

Rada obradowała w Poznaniu

Podczas targów Tour Salon – oprócz konferencji oraz konsultacji z branżą odbyło się także plenarne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. Przewodnicząca Rady – Hanna Zawistowska oraz Józef Ratajski przekazali zebranym relację ze spotkania z […]

Konsultacje z branżą podczas Targów Tour Salon w Poznaniu

  Podczas poznańskich targów turystycznych Tour Salon Wiceprzewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki Józef Ratajski zaprezentował przedstawicielom branży turystycznej dotychczasowe działania Rady.  Na głównej targowej scenie – w obecności kilkudziesięciu przedstawiciel i biur podróży, lokalnych […]