Najnowsze artykuły

Badanie rynku pracy w turystyce. Stan obecny i kierunki dalszych działań. Zapis konferencji.

Na czym polega system Rad ds. Kompetencji w Polsce ? Jakie są zadania – Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki w […]

Seminarium: „Badanie rynku pracy w turystyce. Stan obecny i kierunki dalszych działań”

Jednym z ważnych zadań Rady ds. Kompetencji  Sektora Turystyki jest badanie rynku pracy mające istotne znaczenie dla  identyfikacji luk kompetencyjnych […]

Coraz bardziej brakuje wykwalifikowanych pracowników – Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej- Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r. oceniana jest przez przedsiębiorców pozytywnie. W większości sekcji lepiej niż miesiąc wcześniej, a także […]

Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego – raport MiST

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało raport pt. „Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego” […]

Dostosowanie edukacji w Polsce do potrzeb rynku pracy jako priorytet rozwoju

Zapraszamy do lektury opracowania „Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy w Polsce przygotowanego przez

Prezentacja Rady w Opolu

Podczas Walnego Zgromadzenia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Józef Ratajski –  wiceprzewodniczący Rady ds Kompetencji Sektora Turystyki miał okazję zaprezentować  dotychczasową działalność […]

Coraz bardziej brakuje rąk do pracy – komentarz Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowcy U

Bezrobocie na koniec maja br. wyniosło 7,4 proc., czyli spadło o 0,3 pkt proc. w stosunku do kwietnia br – […]

Podpisanie przez Radę ds. Kompetencji Sektora Turystyki listu intencyjnego z Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej”.

Do ważnych zadań Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki należy m.in. zacieśnianie współpracy z Interesariuszami oraz rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji dla […]

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sektorze Turystyka do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji opublikowana w Dzienniku Ustaw

19.06.2017 ukazał się Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej w sprawie Sektorowej Rama Kwalifikacji w Sektorze Turystyka

Walne Zgromadzenie Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan

Za nami Walne Zgromadzenie Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan. W trakcie spotkania przyjęte zostało sprawozdania władz Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan […]